O firmie

Firma powstała w 1991 roku. Od początku zajmuje się usługami informatycznymi oraz dostawą sprzętu informatycznego.

Usługi wdrożeniowo - instalatorskie świadczone są dla Banków Spódzielczych, administracji publicznej, szpitali, gabinetów lekarskich oraz lokalnych przedsiąbiorstw. Na lokalnym rynku kas fiskalnych jest największym dostawcę oraz zapewnia kompleksowę obsługę. W firmie zatrudnieni są fachowcy o wysokich kwalifikacjach i z długoletnim stażem zawodowym co daje gwarancję profesjonalizmu.

All rights reserved, Bajt 2008