Usługi

01. Komputery informatyka

 wdrożenia
 szkolenia
 integracja
 naprawy
 doradztwo

02. Kasy fiskalne

 kompleksowa obsługa (fiskalizacja, przeglądy, odczyt pamięci fiskalnej)
 naprawy

03. Instalacja, szkolenie i wdrożenie oprogramowania w przedsiębiorstwach, służbie zdrowia oraz samorządach.

04. Podpis elektroniczny certyfikowany - Sigillum

All rights reserved, Bajt 2008